Kounye a Louvri Orè Pwolonje Bonè maten, byen ta nan aswè ak lè samdi pou satisfè orè biznis ou

Wisdom Teeth Retire nan Miramar, FL

Si w ap chèche retire oswa fè ekstraksyon dan sajès nan Miramar, FL, rele Horizon Dental Care - Miramar.

Dan sajès yo se yon seri molè ki parèt tankou yon jèn adilt. Ak nan pifò ka yo, pa gen ase espas nan machwè a pou yo antre.

Lòt fwa, dan sajès antre sou kote oswa vin afekte. Dan sajès ki afekte yo ka fè mal, devlope enfeksyon, oswa ka menm domaje molè adjasan yo oswa rasin yo. Nan Horizon Dental Care - Miramar nan Miramar, FL, nou anjeneral rekòmande retire dan sajès nan ane adolesan yo ki souvan rezilta nan yon rekiperasyon pi vit apre operasyon epi li ka anpeche pwoblèm dantè ki lakòz pi gwo pwoblèm kòm yon adilt.

Retire dan sajès anpeche pwoblèm tankou:

  • Doulè nan zo machwè oswa domaj
  • Fasyal anfle
  • Domaj nan lòt dan
  • Maladi jansiv
  • Absè oswa spor
  • Domaj nan tisi mou

Nan Horizon Dental Care - Miramar nan Miramar, FL, ekip nou an asire ke ekstraksyon dan bon konprann yo konfòtab ak san pwoblèm ke posib. Retire dan sajès trè komen ak woutin anpil epi li ka bay soulajman ou bezwen nan sentòm tankou doulè ak presyon. Gen sèvis dantis kalme ki disponib si gen laperèz oswa enkyetid pou dantè. Tou depan de yon varyete de faktè, dan sajès yo ka retire pandan w ap reveye, ak yon anestezi lokal, oswa pandan w ap dòmi. Horizon Dental Care - Miramar kontan diskite sou opsyon tretman ou yo byen avan pwosedi pou retire dan an pou w konnen kisa w ap atann epi w ka planifye kòmsadwa.

FAQ sou retire dan sajès:

Kisa mwen ka manje apre yo fin retire dan sajès yo?

Nan premye 24 a 48 èdtan yo, nou rekòmande ou sèlman manje manje mou oswa likid tankou pouding oswa sòs pòm.

Konbyen tan li pran pou retire dan sajès?

Retire dan sajès yo ta dwe pran apeprè 45 minit.

Rele Horizon Dental Care - Miramar nan Miramar, FL jodi a nan (954) 416-0927 epi mande nou ki jan nou ka egeye souri ou ak jounen ou!

Ki Sa Pasyan Dantè Nou Yo Ap Di

Rele oswa pran yon randevou kounye a nan Biwo Dantis Miramar, FL

Aprann plis sou tout sèvis dantè Miramar nou yo ak teknoloji modèn.

(954) 416-0927 Mande Randevou
American Dental Association Academy of General Dentistry American Academy of Implant Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry American Board of Implantology Academy of Osseoointegration CEOLA HELO International Congress of Oral Implantologists SPEAR