Kounye a Louvri Orè Pwolonje Bonè maten, byen ta nan aswè ak lè samdi pou satisfè orè biznis ou

Ekstraksyon dan nan Miramar, FL

Si w ap chèche pou fè ekstraksyon dan pwofesyonèl nan Miramar, FL, rele Horizon Dental Care - Miramar.

Nan Horizon Dental Care - Miramar, Miramar, FL, objektif prensipal nou an se prezève dan ou. Men, detanzantan, solisyon an sèlman se yon ekstraksyon dan.

Lè sa a se ka a, dantis Miramar, FL nou yo pral eksplike tout opsyon ou yo, ki gen ladan poukisa yon ekstraksyon dan se pi bon opsyon. Nan Horizon Dental Care - Miramar, Miramar, FL nou konsantre sou konfò ou. Si w ap retire yon dan sajès, oswa si w gen nenpòt lòt pwosedi pou fè ekstraksyon dan, pwofesyonèl dantè ki gen eksperyans ak empatik nou yo gen konfò ou nan tèt lis yo.

Ki lè ekstraksyon dan nesesè:

  • Yon dan tèlman pouri oswa domaje ke yon ranpli oswa yon kouwòn pa ta ase pou retabli li.
  • Gen twòp moun nan bouch la, ki fè li enposib pou yon tretman ÒTODONTIK fè travay li.
  • Nou bezwen fè plas nan bouch ou pou fo dan.
  • Maladi jansiv oswa lòt pwoblèm te konpwomèt zo ki sipòte yon dan.
  • Dan sajès ou yo ap mete sante nan bouch ou an danje.

Nan yon semèn nan fè ekstraksyon dan ou pral santi w pi byen epi yo pral kapab rekòmanse woutin chak jou ou. Sepandan, bouch ou ap toujou ap geri epi ou ta dwe pridan nan zòn nan.

FAQ sou ekstraksyon dan:

Kisa mwen ka manje apre yon ekstraksyon dan?

Nan premye 24 èdtan yo, nou rekòmande ou sèlman manje manje mou oswa likid tankou pouding oswa sòs pòm.

Konbyen tan doulè a ​​dire apre yon ekstraksyon dan?

Pasyan anjeneral santi kèk doulè yon fwa anestezi a fini epi yo ka fè eksperyans kèk senyen oswa anfle pandan 24 èdtan apre ekstraksyon.

Konbyen tan yon ekstraksyon dan pran?

Ekstraksyon yon dan ta dwe pran apeprè 20 a 40 minit. Si w gen plizyè dan extrait, pwosesis la ka pran plis tan.

Rele Horizon Dental Care - Miramar nan Miramar, FL jodi a nan (954) 416-0927 epi mande nou ki jan nou ka egeye souri ou ak jounen ou!

Ki Sa Pasyan Dantè Nou Yo Ap Di

Rele oswa pran yon randevou kounye a nan Biwo Dantis Miramar, FL

Aprann plis sou tout sèvis dantè Miramar nou yo ak teknoloji modèn.

(954) 416-0927 Mande Randevou
American Dental Association Academy of General Dentistry American Academy of Implant Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry American Board of Implantology Academy of Osseoointegration CEOLA HELO International Congress of Oral Implantologists SPEAR