Kounye a Louvri Orè Pwolonje Bonè maten, byen ta nan aswè ak lè samdi pou satisfè orè biznis ou

Netwayaj dan nan Miramar, FL

Netwayaj dan woutin pral kenbe souri ou klere ak souf ou pran sant fre, rele Horizon Dental Care - Miramar in Miramar, FL Jodi a.

Lè w netwaye dan w regilyèman nan biwo dantè Miramar, FL nou an, se yon fason ki pi enpòtan pou w anpeche pwoblèm sante nan bouch.

Yon netwayaj dan pwofesyonèl nan biwo Miramar, FL se sèl fason pou retire plak ki kole ak tartr ki rete dèyè menm apre ou bwose. Pwofesyonèl netwayaj dantè (pwofilaksi dantè) anjeneral fèt pa youn nan ijyenis dantè ki anrejistre nou yo. Lè pwoblèm sante nan bouch yo pran bonè, yo pi fasil ak mwens chè pou trete epi yo gen mwens chans lakòz ou pwoblèm nan lavni. Anplis de sa, pa gen anyen tankou santiman lis, fre ou jwenn apre netwaye dan ou!

Nenpòt netwayaj dan nan Horizon Dental Care - Miramar nan Miramar, FL ap genyen bagay sa yo:

  • Retire kalkil (tartar): Kalkil se plak fè tèt di ki te rete sou dan an pou kèk tan epi li kounye a tache ak sifas dan ou. Fòm kalkil anwo ak anba liy jansiv la epi yo ka retire sèlman avèk enstriman espesyal pou netwaye dantè.
  • Retire plak: Plak se yon fim kolan, prèske envizib ki fòme sou dan ou. Li se yon koloni k ap grandi nan bakteri vivan, debri manje, ak saliv. Bakteri yo pwodui toksin ki anflame jansiv yo. Enflamasyon sa a se kòmansman maladi parodontal.
  • Dan polisaj: retire tach ak plak nan dan ou ki pa retire pandan bwose dan woutin.

Lè yon woutin dantè kay ki konsistan ansanm ak vwayaj regilye nan dantis la, li fasil jwenn yon souri ou pa janm bezwen enkyete sou. Dan ou yo pral trè byen blan, pwòp, ak fò e se sa ou vle wè nan glas la chak jou.

FAQ netwayaj dan yo

Konbyen tan yon netwayaj dan pran?

Tipikman, netwayaj dan yo ka pran ant 30 ak 60 minit.

Èske w ka netwaye dan w pandan w ansent?

Netwayaj dan an sekirite pandan gwosès la epi yo ankouraje w kenbe dan w ak jansiv ou an sante.

Konbyen fwa ou ta dwe netwaye dan ou?

Li rekòmande pou w netwaye dan ou omwen de fwa pa ane.

Rele Horizon Dental Care - Miramar nan Miramar, FL jodi a nan (954) 416-0927 epi mande nou ki jan nou ka egeye souri ou ak jounen ou!

Ki Sa Pasyan Dantè Nou Yo Ap Di

Rele oswa pran yon randevou kounye a nan Biwo Dantis Miramar, FL

Aprann plis sou tout sèvis dantè Miramar nou yo ak teknoloji modèn.

(954) 416-0927 Mande Randevou
American Dental Association Academy of General Dentistry American Academy of Implant Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry American Board of Implantology Academy of Osseoointegration CEOLA HELO International Congress of Oral Implantologists SPEAR