Kounye a Louvri Orè Pwolonje Bonè maten, byen ta nan aswè ak lè samdi pou satisfè orè biznis ou

Sedasyon Dentistry nan Miramar, FL

Si w ap chèche yon moun pou fè dantis sedasyon nan Miramar, FL, rele Horizon Dental Care - Miramar.

Nan Horizon Dental Care - Miramar nan Miramar, FL, nou pral asire w ke ou konplètman konfòtab pandan vizit ou a.

Dexter sedasyon se itilizasyon medikaman sedatif pou ede w detann pandan yon pwosedi dantè. Si sibi swen dantè ba ou enkyetid, dantis sedasyon ka yon opsyon ki apwopriye pou ou. Sedasyon ede pwofesyonèl dantè yo bay plis tretman pandan randevou dantè w la. Nou gen plizyè opsyon dantis kalme nan biwo Miramar, FL nou an. Nivo enkyetid ou ede detèmine bon solisyon sedasyon pou satisfè bezwen inik ou yo.

Rezon komen pasyan yo chwazi dantis sedasyon:

  • Laperèz oswa enkyetid ki gen rapò ak dantè
  • Eksperyans dantè twomatik pase yo
  • Difikilte ak estanda angoudisman
  • Gwo reflèks gag
  • Pè zegwi oswa vaksen
  • Dan ekstrèmman sansib

Gen plizyè kalite opsyon dantis sedasyon, nan biwo Miramar, FL nou an nou bay sa ki annapre yo pou ou.

Oksid nitre

Oksid nitre, ke yo rele tou "gaz ri," se youn nan fòm sedasyon ki pi byen li te ye, epi li ideyal pou pasyan ki gen ti santiman enkyetid oswa malèz. Nan Horizon Dental Care - Miramar nou pral administre gaz la nan biwo Miramar, FL nou an atravè yon mask ki adapte sou nen an, epi nan kèk minit, pasyan yo ta dwe kòmanse tonbe nan yon eta pwofondman rilaks, prèske efori.

Oral Konsyan Sedasyon Dentistry

Dantè sedasyon oral se senp tankou pran yon aspirin, epi li se yon bon chwa sedasyon pou pasyan ki lite ak fobi dantè modere ak grav. Metòd sa a pa pral rann ou san konesans - olye de sa, ou pral antre nan yon eta pwofon nan konfò ki toujou pèmèt ou reponn a kòmandman nan ekip Horizon Dental Care - Miramar.

Rele Horizon Dental Care - Miramar nan Miramar, FL jodi a nan (954) 416-0927 epi mande nou ki jan nou ka egeye souri ou ak jounen ou!

Ki Sa Pasyan Dantè Nou Yo Ap Di

Rele oswa pran yon randevou kounye a nan Biwo Dantis Miramar, FL

Aprann plis sou tout sèvis dantè Miramar nou yo ak teknoloji modèn.

(954) 416-0927 Mande Randevou
American Dental Association Academy of General Dentistry American Academy of Implant Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry American Board of Implantology Academy of Osseoointegration CEOLA HELO International Congress of Oral Implantologists SPEAR